เช็คสถานะการสั่งซื้อ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สุชาติ วุฒิวรดิษฐ์ 2315 (WWW.GL.CO.TH) -ขนส่งเอกชน โกโลด Apr 07, 2020 042020000002
ศุกฤษ์ 94781 (WWW.GL.CO.TH) เข้าเช็คสถานะ -ขนส่งเอกชน โกโลด Apr 03, 2020 032020000014
เนติพล สดีวงษ์ 94787 (WWW.GL.CO.TH) เข้าเช็คสถานะ -ขนส่งเอกชน โกโลด Apr 03, 2020 042020000001
ภาณุเชษฐ์ วรศิริ 6242004000509 Nim Express-ขนส่งเอกชน Apr 02, 2020 032020000013
ณัฐภณ กอรักกัน 6242003008445 (WWW.NIMEXPRESS.COM) Nim Express-ems Mar 24, 2020 032020000007
ศิริวรรณ แสงสุริยะ 6242003008452 (WWW.NIMEXPRESS.COM) Nim Express-ems Mar 24, 2020 032020000006
พงศ์ศิริ ศิลา 6242003008483 (WWW.NIMEXPRESS.COM) Nim Express-ems Mar 24, 2020 032020000005
ชัยนัติ์ วิเชียรฉัตร 2138 (WWW.GL.CO.TH) -ems Mar 17, 2020 032020000004
วิรุณ ชิติรัตนทรีย? 2031 (WWW.GL.CO.TH) -ems Mar 13, 2020 032020000003
ปกรณ์ พูลสวัสดิ์ 2032 (WWW.GL.CO.TH) -ems Mar 13, 2020 032020000002
นายศุภพล อ่อนละออ DP-2003002260 (TRANSPORT OK 02-889-8752 -ems Mar 05, 2020 032020000001
วิสิฐ โพธิ์นทีไท TRACK 2026 (WWW.GL.CO.TH) -ขนส่งเอกชน โกโลด Feb 28, 2020 022020000010
วิสิฐ โพธิ์นทีไท TRACKING 2026 (www.gl.co.WWW.GL.CO.TH) Feb 28, 2020 022020000010
เสาวลักษณ์​ สมพงศ์​ 2027 (WWW.GL.CO.TH) Feb 28, 2020 022020000009
วิไลลักษณ์ อูลุง 2156 (WWW.GL.CO.TH) -ขนส่งเอกชน โกโลด Feb 25, 2020 022020000008
ภวัต สิรินพมณี 6242002004790 (WWW.NIMEXPRESS.COM) Nim Express Feb 17, 2020 022020000006
กฤษฎา​ เชาวน์สุขุม 6242002003793 (WWW.NIMEXPRESS.COM) Nim Express Feb 13, 2020 022020000004
สุชาดา สนิทธางกูร 6242002002833 Nim Express Feb 11, 2020 022020000003
พรพรรณ ชินณพงษ์ TRACKING NUMBER 1971 (WWW.GL.CO.TH) TEL:0860741212 Feb 07, 2020 022020000002
สุกัลป์ วัฒนลออสมบุญ TRACKING NUMBER 1970 (WWW.GL.CO.TH) TEL:0860741212 Feb 07, 2020 022020000001
wirun chitirattanasre 1613 (WWW.GL.CO.TH) Jan 22, 2020 012020000005
สรรเสริญ เกียรติเวชสุนทร 1659 (WWW.GL.CO.TH) -ems Jan 22, 2020 012020000003
พีระพร เพิ่มอนันต์ชัย 6242001004685 Nim Express Jan 20, 2020 012020000004
นางสาวธนาภา แสงวณิช 1660 (WWW.GL.CO.TH) -ems Jan 10, 2020 012020000002
วิมลมาศ ถาวรบุตร 1741 -โกโลด (www.gl.co.th) Dec 31, 2019 012020000006
ไอซ์ ฝ่ายจัดซื้อ 94948 (WWW.GL.CO.TH) Dec 20, 2019 122019000004
อุษณีย์ พรไกรศรี 1293 (WWW.GL.CO.TH) -ems Dec 17, 2019 122019000003
คนึง วันคนองกิจ 0459 Dec 13, 2019 122019000002
พีระนันท์ ฐิติพนาวัลย์ 94873 Dec 10, 2019 122019000001
พัฑรา เหล่าสวัสดิ์ 1064 (WWW.GL.CO.TH) -ems Nov 29, 2019 112019000001
Wilailuck Auloong 6241911003221 Nim Express-ems Nov 29, 2019 112019000003
วิรุณ ชิติรัตนมรีย์ 1269 (WWW.GL.CO.TH) -ems Nov 29, 2019 112019000006
วิรุณ ชิติรัตนทรีย์ 1269 (WWW.GL.CO.TH) -ems Nov 29, 2019 112019000007
ภควดี ศรีอ่อน 97288 -ems Nov 29, 2019 112019000009
chanya westermann 6241911005584 Nim Express-ems Nov 20, 2019 112019000010
เทิดศักดิ์ เตชะชัชวาลย์กุล 6241911001517 Nov 14, 2019 112019000002
กนิษฐา ลูกค้ามารับสินค้าเอง Nov 14, 2019 112019000004
Peeraporn Phermananchai 6241911003221 Nim Express Nov 12, 2019 112019000005
ณัฐพงษ์ ไกรสรไขศรี 6241908003791 Nim Express-ems Aug 19, 2019 082019000006
ทัศไนย กิจเจริญ 6241908006426 Nim Express-ems Jul 29, 2019 082019000012
ธนัญญา ศิริปรุ 6241907003525 Nim Express-ขนส่ง Jul 18, 2019 072019000004
ชื่อลูกค้า : สุชาติ วุฒิวรดิษฐ์
Tracking number : 2315 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : ศุกฤษ์
Tracking number : 94781 (WWW.GL.CO.TH) เข้าเช็คสถานะ
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000014
ชื่อลูกค้า : เนติพล สดีวงษ์
Tracking number : 94787 (WWW.GL.CO.TH) เข้าเช็คสถานะ
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : ภาณุเชษฐ์ วรศิริ
Tracking number : 6242004000509
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000013
ชื่อลูกค้า : ณัฐภณ กอรักกัน
Tracking number : 6242003008445 (WWW.NIMEXPRESS.COM)
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000007
ชื่อลูกค้า : ศิริวรรณ แสงสุริยะ
Tracking number : 6242003008452 (WWW.NIMEXPRESS.COM)
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000006
ชื่อลูกค้า : พงศ์ศิริ ศิลา
Tracking number : 6242003008483 (WWW.NIMEXPRESS.COM)
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000005
ชื่อลูกค้า : ชัยนัติ์ วิเชียรฉัตร
Tracking number : 2138 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000004
ชื่อลูกค้า : วิรุณ ชิติรัตนทรีย?
Tracking number : 2031 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : ปกรณ์ พูลสวัสดิ์
Tracking number : 2032 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : นายศุภพล อ่อนละออ
Tracking number : DP-2003002260 (TRANSPORT OK 02-889-8752
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : วิสิฐ โพธิ์นทีไท
Tracking number : TRACK 2026 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000010
ชื่อลูกค้า : วิสิฐ โพธิ์นทีไท
Tracking number : TRACKING 2026 (www.gl.co.WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000010
ชื่อลูกค้า : เสาวลักษณ์​ สมพงศ์​
Tracking number : 2027 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000009
ชื่อลูกค้า : วิไลลักษณ์ อูลุง
Tracking number : 2156 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000008
ชื่อลูกค้า : ภวัต สิรินพมณี
Tracking number : 6242002004790 (WWW.NIMEXPRESS.COM)
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000006
ชื่อลูกค้า : กฤษฎา​ เชาวน์สุขุม
Tracking number : 6242002003793 (WWW.NIMEXPRESS.COM)
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : สุชาดา สนิทธางกูร
Tracking number : 6242002002833
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000003
ชื่อลูกค้า : พรพรรณ ชินณพงษ์
Tracking number : TRACKING NUMBER 1971 (WWW.GL.CO.TH) TEL:0860741212
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : สุกัลป์ วัฒนลออสมบุญ
Tracking number : TRACKING NUMBER 1970 (WWW.GL.CO.TH) TEL:0860741212
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : wirun chitirattanasre
Tracking number : 1613 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : สรรเสริญ เกียรติเวชสุนทร
Tracking number : 1659 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000003
ชื่อลูกค้า : พีระพร เพิ่มอนันต์ชัย
Tracking number : 6242001004685
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : นางสาวธนาภา แสงวณิช
Tracking number : 1660 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : วิมลมาศ ถาวรบุตร
Tracking number : 1741
ประเภทการส่งสินค้า : -โกโลด (www.gl.co.th)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000006
ชื่อลูกค้า : ไอซ์ ฝ่ายจัดซื้อ
Tracking number : 94948 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000004
ชื่อลูกค้า : อุษณีย์ พรไกรศรี
Tracking number : 1293 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000003
ชื่อลูกค้า : คนึง วันคนองกิจ
Tracking number : 0459
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000002
ชื่อลูกค้า : พีระนันท์ ฐิติพนาวัลย์
Tracking number : 94873
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : พัฑรา เหล่าสวัสดิ์
Tracking number : 1064 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000001
ชื่อลูกค้า : Wilailuck Auloong
Tracking number : 6241911003221
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000003
ชื่อลูกค้า : วิรุณ ชิติรัตนมรีย์
Tracking number : 1269 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000006
ชื่อลูกค้า : วิรุณ ชิติรัตนทรีย์
Tracking number : 1269 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000007
ชื่อลูกค้า : ภควดี ศรีอ่อน
Tracking number : 97288
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000009
ชื่อลูกค้า : chanya westermann
Tracking number : 6241911005584
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000010
ชื่อลูกค้า : เทิดศักดิ์ เตชะชัชวาลย์กุล
Tracking number : 6241911001517
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : กนิษฐา
Tracking number : ลูกค้ามารับสินค้าเอง
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000004
ชื่อลูกค้า : Peeraporn Phermananchai
Tracking number : 6241911003221
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงษ์ ไกรสรไขศรี
Tracking number : 6241908003791
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000006
ชื่อลูกค้า : ทัศไนย กิจเจริญ
Tracking number : 6241908006426
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000012
ชื่อลูกค้า : ธนัญญา ศิริปรุ
Tracking number : 6241907003525
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000004
Powered by MakeWebEasy.com