เช็คสถานะการสั่งซื้อ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สสิธรณ์ ลี 3429 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Oct 30, 2020 102020000008
พัชรินทร์ สีแก้ว 6242010013050 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Oct 28, 2020 102020000007
ศุกฤษ์ 6242010012992 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Oct 28, 2020 102020000006
สุทัศน์ สิมะกุธร 4739 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Oct 20, 2020 102020000004
สรารัตน์ 4625 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Oct 06, 2020 102020000003
โสภณ ตั้งเกษมวรกุล 4627 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Oct 06, 2020 102020000002
พัชรินทร์ สีแก้ว 4632 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Oct 06, 2020 102020000001
นุชนารถ ศุภรกุล 4703 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Oct 01, 2020 092020000008
สสิธรณ์ ลี 3429 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Sep 30, 2020 102020000008
ชัยวุฒิ. พิริยะ 4600 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Sep 29, 2020 092020000007
เดือนเพ็ญ พลอาษา 6242010010967 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Sep 23, 2020 102020000005
จิรศักดิ์​ ภูริ​พันธ์​วิชัย​ 6242009010367 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Sep 21, 2020 092020000006
บริษัท อาร์-89 เดคเคอเรีย จำกัด 6242009008036 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Sep 16, 2020 092020000004
ฐิติพันธ์ พันธมาศ 6242009008043 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Sep 16, 2020 092020000003
สุริยะ สถาปิตานนท์ 6242009006629 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Sep 14, 2020 092020000002
ศุกฤษ์ 6242009001662 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Sep 03, 2020 092020000001
บริษัท อาร์-89 เดคเคอเรีย จำกัด 6242009001013 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Sep 02, 2020 082020000008
ชาคริต ดาบสันเทียะ 6242009001020 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Sep 02, 2020 082020000007
Alex Mallaney DP-2009000933 (CALL CENTER 02-889-8752) -Transport OK Sep 02, 2020 082020000006
กฤษฎา เอมเปีย 4434 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Sep 01, 2020 082020000009
รัชปกรณ์ กาญจนาพฤกษ์ 4432 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Sep 01, 2020 082020000005
YOH 3680 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Aug 25, 2020 082020000004
สุรการ บุญเรือง มารับสินค้าเอง -มารับสินค้าเอง Aug 08, 2020 082020000003
ศุกฤษ์ 6242008002585 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Aug 05, 2020 082020000002
บัณฑิต ชูชีพ 6242008001847 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Aug 04, 2020 082020000001
ศศินันท์ ภู่ระย้า 6242007021297 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Jul 31, 2020 072020000011
สสิธรณ์ ลี 4133 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Jul 31, 2020 072020000010
โสภัคค์ ตรียศ ืืNPEXP25630723002 -ขนส่งเอกชน (www.np96express.com/condition.php Jul 23, 2020 072020000006
ชาคริต ดาบสันเทียะ 6242007016217 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Jul 22, 2020 072020000008
นายเจตน์วรุตม์ จันทร์เพิ่มพูนผล 4111 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Jul 21, 2020 072020000007
เสาวลักษณ์​ สมพงศ์​ 3889 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Jul 17, 2020 072020000005
รักษพงศ์ นพวงศ์ 94592 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Jul 14, 2020 072020000004
กฤษฎา 6242007008458 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Jul 13, 2020 072020000003
ภิญโญ 3863 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Jul 07, 2020 072020000002
บริษัท เก้าพี 3856 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Jul 03, 2020 062020000013
บริษัท แอมโปล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6242007001886 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Jul 03, 2020 072020000001
ทวีศักดิ์ ทองคำเสก 6242007000186 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Jul 01, 2020 062020000012
พีระพร เพิ่มอนันต์ชัย 6242007000193 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Jul 01, 2020 062020000015
อภิเทพ คนกล้า 6242007000209 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Jul 01, 2020 062020000014
บัณฑิต ชูชีพ 6242006020659 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Jun 24, 2020 062020000011
อริย์ธัช ชาติอิสราพันธุ์ 6242006016324 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Jun 19, 2020 062020000010
วิรวิศว์ นิมิตหลิวพานิชย์ ลูกค้ามารับสินค้าเอง -ลูกค้ามารับสินค้าเอง Jun 19, 2020 062020000009
อริสา สุยะปัน 2020061805172148 -ขนส่งเอกชน (บ.เซนด์ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด) Jun 18, 2020 062020000008
ภูดิษฐ์ นาคเจริญ 3397 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Jun 16, 2020 062020000007
กมลทรรศน์ สารพิน 6242006012265 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Jun 15, 2020 062020000006
ช่างตุ้ย 3385 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Jun 12, 2020 062020000003
นายศุภวัฒน์ 6242006008299 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) Jun 10, 2020 062020000002
Chaisiri L. 2843 -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ Jun 05, 2020 062020000001
ขรรค์ชัย ศรีสลับ TRANSPORT OK TRACKING NUMBER (DP-2006000865) 02- -ขนส่งเอกชน Jun 02, 2020 052020000008
ภรณี เตชะวิจิตร์ 6242005020582 Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com) May 26, 2020 052020000006
ชื่อลูกค้า : สสิธรณ์ ลี
Tracking number : 3429
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000008
ชื่อลูกค้า : พัชรินทร์ สีแก้ว
Tracking number : 6242010013050
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000007
ชื่อลูกค้า : ศุกฤษ์
Tracking number : 6242010012992
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000006
ชื่อลูกค้า : สุทัศน์ สิมะกุธร
Tracking number : 4739
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000004
ชื่อลูกค้า : สรารัตน์
Tracking number : 4625
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000003
ชื่อลูกค้า : โสภณ ตั้งเกษมวรกุล
Tracking number : 4627
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000002
ชื่อลูกค้า : พัชรินทร์ สีแก้ว
Tracking number : 4632
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000001
ชื่อลูกค้า : นุชนารถ ศุภรกุล
Tracking number : 4703
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000008
ชื่อลูกค้า : สสิธรณ์ ลี
Tracking number : 3429
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000008
ชื่อลูกค้า : ชัยวุฒิ. พิริยะ
Tracking number : 4600
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000007
ชื่อลูกค้า : เดือนเพ็ญ พลอาษา
Tracking number : 6242010010967
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000005
ชื่อลูกค้า : จิรศักดิ์​ ภูริ​พันธ์​วิชัย​
Tracking number : 6242009010367
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000006
ชื่อลูกค้า : บริษัท อาร์-89 เดคเคอเรีย จำกัด
Tracking number : 6242009008036
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : ฐิติพันธ์ พันธมาศ
Tracking number : 6242009008043
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : สุริยะ สถาปิตานนท์
Tracking number : 6242009006629
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : ศุกฤษ์
Tracking number : 6242009001662
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : บริษัท อาร์-89 เดคเคอเรีย จำกัด
Tracking number : 6242009001013
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000008
ชื่อลูกค้า : ชาคริต ดาบสันเทียะ
Tracking number : 6242009001020
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000007
ชื่อลูกค้า : Alex Mallaney
Tracking number : DP-2009000933 (CALL CENTER 02-889-8752)
ประเภทการส่งสินค้า : -Transport OK
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000006
ชื่อลูกค้า : กฤษฎา เอมเปีย
Tracking number : 4434
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000009
ชื่อลูกค้า : รัชปกรณ์ กาญจนาพฤกษ์
Tracking number : 4432
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000005
ชื่อลูกค้า : YOH
Tracking number : 3680
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000004
ชื่อลูกค้า : สุรการ บุญเรือง
Tracking number : มารับสินค้าเอง
ประเภทการส่งสินค้า : -มารับสินค้าเอง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000003
ชื่อลูกค้า : ศุกฤษ์
Tracking number : 6242008002585
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : บัณฑิต ชูชีพ
Tracking number : 6242008001847
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000001
ชื่อลูกค้า : ศศินันท์ ภู่ระย้า
Tracking number : 6242007021297
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000011
ชื่อลูกค้า : สสิธรณ์ ลี
Tracking number : 4133
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000010
ชื่อลูกค้า : โสภัคค์ ตรียศ
Tracking number : ืืNPEXP25630723002
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน (www.np96express.com/condition.php
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000006
ชื่อลูกค้า : ชาคริต ดาบสันเทียะ
Tracking number : 6242007016217
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000008
ชื่อลูกค้า : นายเจตน์วรุตม์ จันทร์เพิ่มพูนผล
Tracking number : 4111
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000007
ชื่อลูกค้า : เสาวลักษณ์​ สมพงศ์​
Tracking number : 3889
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000005
ชื่อลูกค้า : รักษพงศ์ นพวงศ์
Tracking number : 94592
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : กฤษฎา
Tracking number : 6242007008458
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000003
ชื่อลูกค้า : ภิญโญ
Tracking number : 3863
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : บริษัท เก้าพี
Tracking number : 3856
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000013
ชื่อลูกค้า : บริษัท แอมโปล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Tracking number : 6242007001886
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : ทวีศักดิ์ ทองคำเสก
Tracking number : 6242007000186
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000012
ชื่อลูกค้า : พีระพร เพิ่มอนันต์ชัย
Tracking number : 6242007000193
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000015
ชื่อลูกค้า : อภิเทพ คนกล้า
Tracking number : 6242007000209
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000014
ชื่อลูกค้า : บัณฑิต ชูชีพ
Tracking number : 6242006020659
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000011
ชื่อลูกค้า : อริย์ธัช ชาติอิสราพันธุ์
Tracking number : 6242006016324
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000010
ชื่อลูกค้า : วิรวิศว์ นิมิตหลิวพานิชย์
Tracking number : ลูกค้ามารับสินค้าเอง
ประเภทการส่งสินค้า : -ลูกค้ามารับสินค้าเอง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000009
ชื่อลูกค้า : อริสา สุยะปัน
Tracking number : 2020061805172148
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน (บ.เซนด์ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000008
ชื่อลูกค้า : ภูดิษฐ์ นาคเจริญ
Tracking number : 3397
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000007
ชื่อลูกค้า : กมลทรรศน์ สารพิน
Tracking number : 6242006012265
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000006
ชื่อลูกค้า : ช่างตุ้ย
Tracking number : 3385
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : นายศุภวัฒน์
Tracking number : 6242006008299
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : Chaisiri L.
Tracking number : 2843
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน โกโลด (www.gl.co.th) เข้าเช็คสถานะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : ขรรค์ชัย ศรีสลับ
Tracking number : TRANSPORT OK TRACKING NUMBER (DP-2006000865) 02-
ประเภทการส่งสินค้า : -ขนส่งเอกชน
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000008
ชื่อลูกค้า : ภรณี เตชะวิจิตร์
Tracking number : 6242005020582
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่งเอกชน (www.nimexpress.com)
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000006
Powered by MakeWebEasy.com