เช็คสถานะการสั่งซื้อ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
พัฑรา เหล่าสวัสดิ์ 1064 (WWW.GL.CO.TH) -ems Nov 29, 2019 112019000001
Wilailuck Auloong 6241911003221 Nim Express-ems Nov 29, 2019 112019000003
วิรุณ ชิติรัตนมรีย์ 1269 (WWW.GL.CO.TH) -ems Nov 29, 2019 112019000006
วิรุณ ชิติรัตนทรีย์ 1269 (WWW.GL.CO.TH) -ems Nov 29, 2019 112019000007
ภควดี ศรีอ่อน 97288 -ems Nov 29, 2019 112019000009
chanya westermann 6241911005584 Nim Express-ems Nov 20, 2019 112019000010
เทิดศักดิ์ เตชะชัชวาลย์กุล 6241911001517 Nov 14, 2019 112019000002
กนิษฐา ลูกค้ามารับสินค้าเอง Nov 14, 2019 112019000004
Peeraporn Phermananchai 6241911003221 Nim Express Nov 12, 2019 112019000005
ณัฐพงษ์ ไกรสรไขศรี 6241908003791 Nim Express-ems Aug 19, 2019 082019000006
ทัศไนย กิจเจริญ 6241908006426 Nim Express-ems Jul 29, 2019 082019000012
ธนัญญา ศิริปรุ 6241907003525 Nim Express-ขนส่ง Jul 18, 2019 072019000004
ชื่อลูกค้า : พัฑรา เหล่าสวัสดิ์
Tracking number : 1064 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000001
ชื่อลูกค้า : Wilailuck Auloong
Tracking number : 6241911003221
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000003
ชื่อลูกค้า : วิรุณ ชิติรัตนมรีย์
Tracking number : 1269 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000006
ชื่อลูกค้า : วิรุณ ชิติรัตนทรีย์
Tracking number : 1269 (WWW.GL.CO.TH)
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000007
ชื่อลูกค้า : ภควดี ศรีอ่อน
Tracking number : 97288
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000009
ชื่อลูกค้า : chanya westermann
Tracking number : 6241911005584
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000010
ชื่อลูกค้า : เทิดศักดิ์ เตชะชัชวาลย์กุล
Tracking number : 6241911001517
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : กนิษฐา
Tracking number : ลูกค้ามารับสินค้าเอง
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000004
ชื่อลูกค้า : Peeraporn Phermananchai
Tracking number : 6241911003221
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงษ์ ไกรสรไขศรี
Tracking number : 6241908003791
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000006
ชื่อลูกค้า : ทัศไนย กิจเจริญ
Tracking number : 6241908006426
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000012
ชื่อลูกค้า : ธนัญญา ศิริปรุ
Tracking number : 6241907003525
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ขนส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000004
Powered by MakeWebEasy.com